Art 3
Echte Thijm

Thijm staat bekend als hét kruid voor de luchtwegen bij uitstek. Dit klopt volkomen: thijm kan men gebruiken bij alle vormen van kou die in de boven-ste en onderste luchtwegen slijm en blokkades hebben teweeg gebracht. Van een simpele verkoudheid en hoest, tot en met bronchitis (zowel acute als chroniese), kinkhoest en astmatiese verschijnselen. Bij longkwalen met een verminderde longcapaciteit kan thijm helpen door de luchtwegen vrij te hou-den en het maximaal mogelijke rendement te behalen.

Maar thijm kan meer dan dat: hij bevat niet meer dan 110 geregistreerde werkzame bestanddelen, en bezit een geneeskracht met een breed spec-trum. Samengevat, kan men de geneeskracht van de "tuinthijm"-en bij uit-breiding ook van de "wilde thijm" of serpollet- rond twee krachtlijnen bunde-len. Ten eerste, rond een antiseptiese werking: vandaar als desinfekterend kruid tegen in de eerste plaats irritaties en ontstekingen van de luchtwegen, maar ook van de darmen, de nieren en de blaas. Ten tweede rond zijn stof-wisselingsbevorderende eigenschappen: thijm verlevendigt, aktiveert, ver-snelt en regelt de circulatiesystemen in het lichaam: de luchtwegen, de bloedbaan, het spijsverteringskanaal, de watercirculatie.

Hierin kan men ASTROLOGIES het Element LUCHT (uiteraard!) herkennen, en meer bepaald de Tweelingen-energie. De longen zijn het overeenkomstige Tweelingen-orgaan. Bekijkt men het lichamelijk, dan kan men opmerken dat de thymus-klier die daar ligt -niet toevallig met diezelf-de naam!- , in de kindertijd juist behoedt voor infecties aan de luchtwegen. De zwezerik neemt gedurende de jeugdjaren in omvang toe, om vanaf de puber-teit ineen te beginnen schrompelen.

Bekijkt men het energeties, dan kan men opmerken dat op die plaats ook de borst-hart-chakra ligt: deze vierde chakra staat voor de principes liefdes-vermogen en zelf-acceptatie. Als kind kreeg ik jaarlijks minstens twee bron-chitissen, in wezen omdat ik geen echt liefdevolle aandacht kreeg voor wie ik was en wat mij bezielde: mijn ouders hadden het te druk met hun eigen we-reld (winkel-familie-vrienden). Ik werd aleen geloofd voor mijn schooluitsla-gen, en ik kreeg eigenlijk alleen liefdevolle zorg wanneer ik ziek gevallen was. Dat werd beter wanneer ik in het opgroeien mijn eigen vriendenkring kon kiezen, waarmee ik in verbinding kon treden. "Ontstoken" persoonlijke-in-tieme verbindingen (mijn moeder had te druk, mijn vader was "afwezig" en mijn broer was een ettertje) , gebrek aan verbinding en begrip, kreëeren naar analogie ontstoken luchtwegen.

Bijgevolg past het als ANALOOG KRUID bij het sanguïniese menstype: het nerveuze, mentale type, dat steeds nieuwsgierig is en alles wil weten; dat voortdurend aan het denken is, en door dat denken niet stil te kun-nen zetten, last kan krijgen van een zenuw-overspanning in bepaalde organen of lichaamsdelen, of niet meer toekomt om op een rustige, ontspannen wijze te ademen, met alle gevolgen vandien. Bij zo'n leergierig denkhoofd-type belemmert het overheersen van die denkpool een goede, diepe ademhaling. Wanneer zo iemand het moeilijk heeft om in te slapen, omdat hij het denken in zijn kop niet kan uitzetten, is hij gebaat met thijm-thee voor het slapen gaan.

ALS COMPLEMENTAIR KRUID is thijm te gebruiken door het mensentype dat juist problemen kent om zijn gedachten in vaste vorm te zet-ten of op de juiste wijze te ordenen. Mensen met gebrek aan Lucht of een te-kort aan mentale aktiviteit. Wanneer de gedachtenstroom geblokkeerd wordt, kan dit lichamelijk ook blokkeringen in de circulatiesystemen veroor-zaken: deze keer niet door een teveel of overspanning, maar door een tekort of onderspanning. Mensen die mentaal lui en traag zijn, en daardoor vaak met stagnaties krijgen af te rekenen (zoals slijmproppen, darmverstopping, reuma door te trage bloedsomloop, wegblijvende menstruatie,....), zijn ook gebaat met thijm.

De naam Thymus komt van het Griekse "thymos", wat kracht, vitaliteit bete-kent. Waar de thymus-klier de eerste 14 jaren van zijn leven voor zorgt, kan het kruid thijm dan later die taak overnemen: als eerste afweer-gordel in zijn immuniteitssysteem. De vierde chakra staat voor het bewustzijn van zichzelf, van zijn eigen wezen en kern: wie men echt is. Het feit dat onzekere kinderen, angstig om zichzelf uit te drukken, heel vaak verkouden zijn en een min of meer IN-gedrukte borstkas kunnen vertonen, is de zoveelste analogie in dit verhaal. Laat zo'n kinderen buiten ravotten en spelen, en ze ademen beter, en fleuren op.