Video's over Spiritualiteit (1)

Dit zijn "voordrachten" of lezingen van anderen, die ik omwille van hun interessante bena-dering of originele behandeling, de moeite waard vind om te vermelden. Dit betekent niet dat ik het voor de rest volkomen eens zou zijn met alles wat die personen daarin medede-len: dat is op hun eigen verantwoordelijkheid te zetten. Verwacht hier ook geen kompilatie van typiese "New-Age-onderwerpen"; ten eerste omdat ik daar doorgaans niet van hou, en ten tweede omdat die zo al gemakkelijk genoeg te vinden zijn op het Net. Verwacht wl van "voordracht" zeer ruim te interpreteren: eigen aan het medium betreft het geenzins louter verbale uieenzettingen; beeldenmateriaal is minstens even belangrijk. Men zou het dus ook "dokumentaires" kunnen noemen. En ook humor moet uiteraard kunnen!
About Freedom
Monthy Python - Football
Jeugdsentiment dat ik met evenveel genoegen terugzie, zoals nu, eraan herinnerd door Pierre
Robbie Robertson -Peyote Healing (Native American song)
Over het kiessysteem
Met dank aan Maarten
Door Pierre aangeduid; maar van het Net gehaald; en onlangs hervonden.
Han Ko Bicknese - Initiaties, krachrdieren, egregores en goden
Deel 1 - 1 uur
Over het "moeten" - Jan Wolter
Philippe Starck designer- voordracht TED
Krishnamurti- Separation, Limitation, Conflict. (1 uur)
Sandra Ingerman- Shamanic Journey
Over Facebook en sociale netwerken
Met dank aan Gust
Christine Breese - Over guru's en spirituele leraars
Nederlandese ondertiteling
Alan Watts - Having Fun
Christine Breese - Junkie Gevoelverslaafden
Nederlandse ondertiteling
Emotie, verdriet, ontspanning (Erik van Zuydam)