Sjamaan Rudies Video's

Met al die jachtige signalen en snelle beelden die op TV en op het Net in hels tempo op ons losgelaten worden, had ik zélf nood aan rustige beelden en langzame motorieken die mijn geest tot rust brachten in plaats van op te winden of te stresseren.

Aangename signalen, die te maken hebben met het leven dat we leiden, in plaats van met nieuwsduiding of problemen buiten onszelf. 90 procent van wat we aldus "onder onze ogen voorgeschoteld krijgen" heeft als dusdanig niets met de konkrete, belangrijke dingen van alle-dag te maken, die precies het beleven het leven waard maken. Het raakt de essentie van het bestaan niet. Het blijft ook aan de oppervlakte kleven: het mist diepgang, en laat ons spiritueel op onze honger zitten.

Daarom deze kompilatie van video's die ik vanuit deze behoefte gemaakt heb. Video's met een "boodschap", die over essentiële zaken van het leven gaan, om de geest wakker te maken in plaats van in slaap te wiegen: lezingen van een 10 15 minuten over een welbepaald spiritueel onderwerp.

Daaronder een aantal kategorieën: video's van anderen, over spiritualiteit ,omdat het thema ervan me aansprak en de invalshoek om het onderwerp te benaderen origineel of bijzonder was. Vervolgens, video's met lezingen van mezelf. En dan nog eens video's over biologiese landbouw en over "andere huizen" die je hieronder kunt aanklikken als afzonderlijke pagina's.
Video's van anderen
Video's eigen lezingen
Biologiese landbouw
Andere huizen

En daarnaast ook video's zonder boodschap, om de geest gewoon meditatief te maken: zen-video's over natuurtaferelen.
Het gaat hem bij de tweede categorie om doodgewone natuurfenomenen, niet alleen om die (virtueel) binnen bereik te hebben wanneer dit fysiek niet mogelijk is, maar ook en vooral omdat "in de eenvoud het ware ligt".

Eerst dacht ik die op het Net te kunnen vinden; daar hebben immers zoveel mensen van overal op de wereld iets op gezet. Maar dat viel eerlijk gezegd een beetje tegen. Begrijp me niet verkeerd: video's genoeg, maar ofwel te kort of te lang (slaaptherapie), ofwel met mensen erop, of met storende kommentaar of muziek erbij. Wat ik zocht: geen muziek, geen woorden of gesprekken, geen kommentaar; gewoon de natuur zoals die is; zoals die zou moeten zijn, zonder mens. Zonder pretentie, zonder troela, maar essentiëel en fundamenteel. Krachtig, helend. De natuurelementen. De Elementaireenergiën. De oerwereld.

Konklusie: ik zal die voor een aantal thema's zelf moeten opnemen. Maar dat vraagt tijd. Dus onderwijl wel even met video's van anderen, die dit opzet het dichtst benaderen.

En tenslotte, daarbij aansluitend en mij na aan het hart liggend: video's over onze vrienden de dieren. Geen gewone "natuurdokumentaires", maar getuigenissen uit de realiteit waarin vastgelegd wordt hoe dieren kwa hart, intelligentie of moed niet moeten onderdoen voor "ons".
En tenslotte ook een paar video's over onze "vrienden" de bomen.

Eenvoudig aanklikken op de beelden hierboven of hieronder, brengt je naar de video's van je keus. Veel kijkplezier.
Zen-video's Natuur
Video's Dieren
Video's Bomen