Art 7
Vrouwenmantel(Alchemilla)

Vrouwenmantel is een typies vrouwenkruid. De naam refereert dus niet alleen naar de capes die vrouwen in vroegere tijden rondom zich sloegen om naar buiten te gaan, maar ook op de geneeskrachtige toepassingen van het kruid.
Vrouwenmantel kan gebruikt worden bij nagenoeg alle "vrouwenkwalen": baarmoederpijnen, baarmoederbloedingen, menstruatiepijnen, menstruatie-stoornissen, te hevige menstruatie, menstruatiekrampen, witte vloed, meno-pauzeproblemen, hormonale storingen, onderlijfspijnen. Ook na een beval-ling, is het gebruik van vrouwenmantel aan te bevelen, omdat het de baar-moeder helpt tot haar normale proporties terug te keren.

Eigenlijk zou vrouwenmantel dus tot de huisapotheek van elke vrouw moeten behoren. Als we hierbij over dé Vrouwenmantel spreken, is het goed om te weten dat de wilde vorm(alchemilla vulgaris) een sterkere geneeskracht be-zit dan de in tuinen gekweekte siervorm (alchemilla mollis) die stukken groter is. Maar deze laatste kan er ook mee door, en vrouwenmantel is bovendien weer niet zo'n in het wild overvloedig voorkomende plant (in vochtige bossen namelijk), dat massaal vrouwenmantel gaan roven een noodzaak zou moeten zijn. Heb je trouwens geen vrouwenmantel voorradig, dan is het meer alge-meen voorkomende duizendblad met aanverwante eigenschappen eventueel een goede vervanger.

De Latijnse familienaam Alchemilla heeft de plant te danken aan een in het oog springende eigenschap: de bladeren maken naar binnen toe een kleine helling, waardoor ze in staat zijn dauw te verzamelen. 's Morgens kan men dan forse dauwdruppels zien, die in de morgenzon kunnen flikkeren als zil-veren of gekleurde parels. Dit spreekt natuurlijk tot de verbeelding. In kinder-verhalen zijn dat drinkbekers voor kabouters, of elfentranen. En de alche-misten beschouwden het als "hemelwater" die zij als één van de ingedriënten gebruikten in hun zoektocht naar "de Steen der Wijzen".

We zitten dan in de 16-e, een periode waarin de Vrouwenmantel de reputatie had van een "mirakelkruid": het kon zogezegd de maagdelijke staat herstel-len, alsook de door ouderdom of het krijgen van veel kinderen verlepte boe-zems hun oude schoonheid en vorm teruggeven. Dat is natuurlijk 3 bruggen te ver, maar in essentie wordt het ook vandaag verwerkt in de Cosmetica om de vrouwelijke schoonheid te bevorderen.

ASTROLOGIES kunnen we hierin het Venus-principe in herkennen. De Planeet Venus is heerseres van zowel Stier als van Weegschaal. Stier gaat meer over de zinnelijke, lichamelijke, liederlijke liefde; terwijl Weegschaal meer gaat over de hoffelijke, met mooie gewaden en sieraden "aangekleedde", en met gedichten en liederen bezongen liefde. Vrouwenmantel is een Weeg-schaal-kruid.

Als men het energiepatroon van vrouwenmantel begrijpt, kan men dus inzien dat het als ANALOOG KRUID overeenstemt met het mensentype dat uit teveel konsideratie voor de ander " wegvloeit uit zijn eigen cen-trum". Nogal wat vrouwen stemmen zich in wat zij willen, al teveel af op hun partner of hun gezin, in plaats van naar hun eigen innerlijke stem te luisteren. Ze bedekken teveel alles met de mantel der liefde(!!). Naar analogie krij-gen zij dan af te rekenen met kwalen die lichamelijk met dit verlies van eigen-heid gepaard gaan: hun chi vloeit letterlijk en figuurlijk weg in de omgeving.

Vrouwen kunnen ook dezelfde symptomen krijgen vanuit een diametraal te-genovergestelde dynamiek en problematiek: wanneer ze zich terugtrekken uit een "vermenging" met hun omgeving en teveel hun eigen, individueel leven gaan leiden. Bijgevolg is vrouwenmantel als COMPLEMENTAIR KRUID te gebruiken voor het carrière-type dat haar vrouw-zijn op tal van manieren afsplitst van het dagelijks leven dat ze leidt (en hiermee is niet op-maak en maquillage bedoeld, maar een vrouwelijke instelling). Vrouwen-mantel zorgt dus voor meer evenwicht tussen beide rollen.

Geen enkel kruid is ééndimensioneel, dus bevat hun verhaal steeds een twee-de (of zelfs een derde) komponente. In het geval van Vrouwenmantel is dat een zekere sterkte, dat men dit in eerste opzicht delikaat plantje niet zou toe-geven. Ze heeft namelijk ook een samentrekkende kracht (=adstringens) bij diarree en bloedingen. Ze werkt stoppend en ontstekingswerend (=anti-septies), en stond bekend als wondkruid. Innerlijk verhoogt het de span-kracht (=tonus) van de weefsels, en gaat verzakkingen tegen. Dit lijkt mis-schien op een herhaling van het begin, maar het toont de andere gedaante van Vrouwenmantel: een "verborgen Vuur" , meer bepaald Zonne-kracht. Vandaar het geel in de energie. Vandaar dat het een ideaal kruid is voor jonge vrouwen die problemen hebben met hun vrouwenrol/moederrol. Gaande van problemen hoe ze er fysiek uitzien/veranderen, tot en met klachten tijdens de zwangerschap en na de geboorte (zoals depressie). Vrouwenmantel helpt in deze gevallen met haar kombinatie van vrouwelijke zachtheid en eigenwaar-de.