Kamperfoelie-Honeysucle (Lonicera)

Akkoord, Kamperfoelie is geensins een boom, doch een klim-struik IN bomen. Maar wat de bloemen betreft, komt zij zeker in aanmerking om hier te staan. Zeker met die verrukkelijke bloemgeur die de avonden parfumeert. De Kamperfoelie is een typiese bosplant die wel niet in volledige schaduw kan ge-dijen, en daarom een plaats aan de bosrand of op een open plek in het bos prefereert. De naam betekent Geiteblad; in het Frans Chèvrefeuille, in het Italiaans Caprifoglio, en de familie de Ca-prifoliaceae. Men zou haar ook Lady of the Wood kunnen noemen, want doorgaans beschouwt men een zoete, mooie plant die aanleunt tegen een sterke, grote macho-boom als "vrouwelijk". Kamperfoelie is in elk kontinent vertegenwoor-digd door een ondersoort: in Azië door de Japanse (japonica), in Rusland door de Tartaarse (tartarica), in Europa door de Wilde (periclymenum) en in Amerika door de Rode (sempervi-rens). De botaniese soortnaam Lonicera is postuum onleend aan de Duitse arts en botanicus Adam Lonitzer (16e eeuw). Men heeft tal van kruisingen en nieuwse variëteiten gekweekt, waarvan de Tuinkamperfoelie (caprifolium) zowat de meest courante is.

Voor de standplaats van Kamperfoelie is nog een vereiste no-dig: het moet er vochtig zijn, en er moet voldoende humus met voedingsstoffen aanwezig zijn. Daarom komt Kamperfoelie ook voor in struwelen, heggen, houtwallen, kreupelhout, slootwal-len en elzenbroekbossen. Ze trekt zich snel uit de hevige konkur -rentiestrijd op de bodem weg, door zich kurketrek-achtig naar omhoog te trekken langs jonge stammen en takken. Kamperfoe -lie is een uitstekende klimmer die met haar wendbare sten-gels verschillende wikkelingen maakt die strak aangespannen worden. Hierdoor krijgt ze vaste greep en gaat ze stelselmatig omhoog tot een meter of 4-6, en maximaal tot zelfs 10 meter. Soms is de greep zo vast, dat ze een jonge steunplant kan "ver-smachten" om hogerop te geraken.

De eerste bloemen verschijnen reeds in juni, maar het zwaarte-punt van de bloei ligt wel in de zomer, meer bepaald in de Kreeft-periode. Men merkt dat direkt aan de zwoele en zoete geur die de plant in haar omgeving verspreid. Vanaf de avond gevallen is evenwel, want overdag ruiken de bloemen niét. Dit wijst erop dat Kamperfoelie een nachtbloeier is, die met haar sterke geur nachtvlinders aantrekt; de bloemen worden niet al-leen bezocht door ordinaire gamma-uiltjes, maar ook door een paar spectaculaire pijlstaartvlinders zoals de olifantsvlinder en de avondrood. Zij zijn uitgerust om met hun lange tong de nec-tar uit de smalle, buisvormige bloemen te zuigen. Haar Engelse naam Honeysucle (=honingsuiker), wijst erop dat de bloemen veel nectar bevatten. Nog een bijzonderheid aan de bloemen is, dat zij elk slechts één dag bloeien; dat is geen probleem want Kamperfoelie maakt een hoop bloemen aan. En men zou het haar niet toegeven, maar ze kan tot 40 jaar oud worden.

De nacht staat onder de heerschappij van de Maan, zoals de dag onder die van de Zon staat. Zoals de dag de tijd is van plan-nen te maken en aktie te ondernemen (yang), is de nacht de tijd van mijmeringen, verzuchtingen, dromen en verwachtingen ma -ken (yin). Men kijkt terug naar de dag die voorbij is, en laat die terug in zijn geest afspelen. De Maan maakt elke nacht een cir-kel aan het firnament, en na een volledige omwenteling rond de Aarde is een maan-d voorbij. Het terugkijken naar wat voor-bij is -naar zijn verleden- is letterlijk en figuurlijk deze cir-kels ont-wikkelen. Dat men daarbij zijn verleden kan opsmuk-ken door alleen de aangename en goede momenten ervan over te houden, toont de Bach-bloesem Honeysucle: in de negatieve Kamperfoelie-toestand vlucht de persoon in het verleden, en koestert heimwee (nostalgie) ernaar met spijt over gemiste kan-sen en droefenis voor niet in vervulling gegane wensdromen. Proust heeft daar een hele roman over geschreven: A la recher-che du temps perdu (Op zoek naar de verloren tijd).

In positieve zin is Kamperfoelie geassociëerd met het principe tot verbinden en tot veranderen. Het eerste heeft uiteraard te maken met de ranken die zich wikkelen rond takken of de inni-ge omarming; in de bloemensymboliek staat Kamperfoelie dan ook voor toewijding. Het tweede heeft te maken met de tweede energie die in Kamperfoelie huist, en waarom het sedert ouds-her wordt gebruikt tegen infekties van het luchtwegenstel-sel: verkoudheid, griep, astma, , hoesten,longontsteking en keelontsteking. In de Chinese Traditionele Kruidengeneeskun-de staat Jin Yin Hua als een kruid dat WindHitte opruimt en toxines uit het lichaam voert. Daarom zijn toepassingen tegen arthritis en hoofdpijn, en zijn antivirale werking bij heel wat besmettelijke ziektes zoals encephalitis. Dit is terug te voeren tot een Lucht-energie; meer bepaald de Waterman-energie.

De verzachtende, koortsverlagende, wondhelende en reinigen-de eigenschappen dankt Kamperfoelie aan haar Water/Maan-aard. Het kan zowel gebruikt worden bij acné, eczema en pso-riasis; als bij hoge bloeddruk. En omdat het zowel een hypo- als een hyper-glycemiese werking heeft, kan het gebruikt worden bij diabetes.

Samengevat heeft Kamperfoelie te maken met het besef aan wie en wat men emotioneel gefixeerd is: een plaats, een huis, een geschenk, een objekt, een foto, een dierbare persoon, een dier, ..... en waaraan men zo gehecht is, dat men erin blijft "hangen". Men kan niet verder, omdat er niet LOS van kan komen; het zit dan IN DE WEG om iets nieuws te beginnen, en om vooruit te gaan in zijn leven (Waterman). Als je je bevindt in een fase dat je iets moet afsluiten, ga dan naar een kamper-foeliestruik en snuif haar intense geur op. Besef, dat de herin-nering aan wat je eens dierbaar was, voor altijd bij jou blijft, en dat het daarom onnodig is om je erin op te sluiten uit angst om het te verliezen. Bevrijd jezelf van die dwang om telkens weer naar dat verleden terug te keren, en je erin gevangen te zetten. Het was goed zoals het was, en je mag daar wel even naar terug-kijken. Maar nu moet je weer verder: neem dit mee, niet als spijt dat het voorbij is, maar als inspiratie voor wat komen gaat.