Bloembomen

Bloemen zijn de LUCHT-fase van planten en bomen: via hun wortels staan ze met elkaar in kontakt via de Aarde; via hun stengels en bladeren zijn ze verbonden met het Water; via de vruchten die rijpen in de zon slaan ze Vuur-enrergie om die door te geven in hun nageslacht. Via hun bloemen "kommunikeren" ze met de buitenwereld: het zijn hun etala-ges met neonreklames, kleurbor-den, en geur-menu's. En vooral de geur van bloemen op bomen die hoger staan, kan zich door de lucht over grote afstanden verspreiden, en trekt bestuivers aan (grotendeels insecten zoals bijen, vlinders en ke-vers, maar ook kleine vogels, vleer-muizen, ..... ).

De truuk hierbij is, van per bloem voldoende nectar gratis ter beschik -king te stellen, zodat de bestuiver de bloem zal bezoeken, maar niet genoeg zal vinden om zijn buikje vol te eten. Waardoor de bestuiver ge-noodzaakt is van verschillende bloe-men te bezoeken, en hiebij ongewild hun bestuiving en bevruchting zal volbrengen.

Ook en bijna vooral de MENS zelf heeft heel wat bloemboom- en struiksoorten verspreid, vanwege hun ornament-waarde voor de tuin of voor de soms wel buitengewoon heerlijke geur van hun bloemen.