Pag2
KONSULTEN
Lichaam en Geest


Als je op de site surft, kun je dit telkens aantreffen: ik "behandel" niet louter het lichaam, en ik gebruik geen "lichaams- technieken". Ik "genees" niet. Dat is het pro-bleem van de kip en het ei: lichaam en geest zijn één geheel. Als alleen het lichaam aangepakt wordt, en niet het achterliggend probleem, dan komt de kwaal gewoon terug: het lichaam is immers de "spreekbuis" van de geest.

Een holistiese aanpak, gaat op zoek naar de verstoorde balans, die aan de basis ligt van zowel het lichamelijk ongemak, als van de geestelijke problematiek. Healing houdt dan in, dat men deze verstoorde balans terug herstelt. Dit houdt in, dat zowel lichaam en energie (met kruiden, edelstenen,....), als psyche en geest (door gesprek en uitwisseling) worden geholpen om terug in evenwicht te komen. En dit houdt ook in dat, naargelang het eigene van de problematiek en de invalshoek, een op-het- lijf-geschreven of een op-de-geest-afgestemde benadering zal gevolgd worden. En het houdt tenslotte ook in, dat de zelf-genezingskracht van het lichaam wordt aangesproken, en de besturingskracht van de geest wordt aangesproken. Simpeler uitgedrukt: als sjamaan toon ik aan hoe dit moet, en geef ik de aanzet, maar JIJZELF moet het verder uitvoeren: het is immers JOUW lichaam, en jouw probleem. Ik ben een hulp-verlener.
Van Ziel tot Ziel


De meeste gesprekken, heel zeker in onze kultuur, vinden niet plaats van mens tot mens, maar van "beeld tot beeld". Ze staan bol van verwachtingen en gemeenplaat-sen, en bieden geen mogelijkheden om zijn eigenheid te uiten en te tonen. Een konsult is een gesprek van mens tot mens, waarbij juist wordt vertrokken van ieders autenticiteit. Noem het respekt, noem het liefde, noem het solidariteit, het maakt niet uit: het is een ontmoeting van ziel tot ziel.
Het houdt in, dat ik me in de eerste plaats zélf open en kwetsbaar opstel: het is geen éénrichtingsverkeer. We maken de "spirituele reis" SAMEN. Als spirituele gids leidt ik de reis wel in goede banen, en naar deze plekken die erom doen: naar de kern van iemands problematiek, naar zijn karma. Het is dus een verdiepingreis in iemands levens- verhaal, een zoektocht naar het wezen van de persoon.
Er wordt niet alleen "gereisd", maar ook geduid: uitgelegd. Een antwoord gezocht op de vragen waarmee iemand zit. Een oplossing gezocht voor de problemen waarmee hij zit. Dat is het wonderbaarlijke van zo'n "gesprek": op het onzichtbaar vlak van de geest "gebeurt" er heel veel; maar ik "doe" niet veel. Het is dus veel meer dan een loutere uitwisseling van "gedachten"; door het uitwisselingsproces van energie en inzichten, wordt er geestelijk "van alles in beweging gezet": het is een bewustzijns-proces.
Prakties


Konkreet gaat een konsult als volgt tewerk:
je telefoneert mij (09/2289312), en je formuleert daarbij -graag bondig- de vraag of het probleem waarmee je zit; verder geef je ook je geboortegegevens door.

Tegelijk maken we een afspraak voor een paar dagen later. Omdat ik ernstig werk, heb ik die tijd immers nodig : om je vraag te laten bezinken, over je probleem te mediteren en “mijn huiswerk” te maken. Het konsult gaat dan door bij mij thuis, en duurt doorgaans zo'n twee uur. Tijd genoeg dus om rustig alles te bekijken en uit te leggen.

Vanuit diezelfde noodzaak aan rust, is het aangewezen, het konsult te laten doorgaan op een dag en uur, dat je voldoende tijd hebt. Een diepgaand gesprek vraagt concen-tratie en aandacht, en is niet iets dat men zomaar "tussendoor" doet. Verlang dus ook niet vlug-vlug een afspraak te maken; iets waarmee men vaak jarenlang worstelt, is heel zeker geen kwestie van "één dag"! Zowel ik als jijzelf moeten naar het konsult kunnen toeleven, om het optimaal te laten doorgaan in een goede sfeer en verstand-houding.