Pag3
TUINADVIEZEN

Je kunt me inschakelen om je tuin te regenereren, een metamorfose te laten onder-gaan, een natuurlijker uitzicht te geven, op een natuurlijker wijze te onderhouden of gewoonweg persoonlijker te maken.

Wil je je vergewissen van mijn persoonlijke tuinfilosofie, dan moet je het hoofd-stuk De energetiese en spirituele tuin lezen.

Het zal duidelijk worden dat ik geen "gewone" tuinaannemer of -architekt ben. Ik ben een voorstander van een natuurlijk ogende en onderhouden tuin.

Ik werk hierbij niét vanuit een vast procédé of een proto-type concept dat ik iedere keer zou toepassen, omdat ieder perceel, ieder stuk grond, iedere persoon anders in elkaar zit, en iedere tuin deel uitmaakt van een ander landschap, en ieder huis deel uitmaakt van een andere omgeving.
Ik heb wél mijn eigen stijl, die gekenmerkt wordt door een hechte en ontspannen relatie met de natuur. Maar ook daarin ben ik niet fanatiek, ttz dat ik niet zweer bij louter inheemse (?) variëteiten, of bij het niet ingrijpen wanneer dit nodig is (woekerplanten moeten bvb gestopt of ingedijkt worden).

Je kunt je een beeld vormen van mijn stijl aan de hand van de foto's van mijn tuinen die staan in dat hoofdstuk "De energetiese en spirituele tuin".

Voor de rest stel ik mij wel dienstig op in projekten, en ligt het accent in samen-werking bij mij op bespreken, onderhandelen, en co÷peratie, zoals dit voor een Waterman betaamt. Ik vind het vanzelfsprekend dat uitgerekend een tuin op een organiese manier tot stand komt. Teveel tuinen worden immers als een produkt aangelegd of zelfs aangekocht: voor eens en altijd. In de natuur waarin alles organies groeit kan dit echter niet : een tuin kan niet "intakt" gehouden worden, maar is aan een permanente evolutie onderworpen. Als men deze realiteit voor ogen houdt, en dat als een principe hanteert, dan wordt heel wat "gezwoeg" als onderhoud volstrekt overbodig. Het vereist tegelijk ook van in de beginne een uitgekiend denkwerk: als een tuin zich in de loop der jaren als een groeiproces ontvouwt, moet men van tevo-ren goed voor ogen kunnen hebben hoe hij er later zal uitzien. Men moet een tuin maw leren benaderen als een kind : als een "wezen" dat men met plezier ziet opgroe-ien, en niet als "iets" dat men in een keurslijf moet wringen.

Voor alle zekerheid ook hier nog eens mijn telefoon : 09 / 2289312

Je kunt mij voor verdere uitleg ook steeds mailen : rudy.vanderstraeten@gmail.com