Geneeskruiden

Om het energeties wezen van een kruid te bepalen, maakt men ge-bruik van devolgende bronnen:
  • studie van de natuur van een kruid: haar standplaats, haar voorkomen, haar eigenschap-pen, haar signatuur

  • de kennis en het gebruik van haar geneeskracht, waarvan de praktijk soms meer dan 3000 jaar in de tijd terug gaat

  • de astrologie, die toelaat deze specifieke energieën te benoe-men (de 4 Elementen, de 12 Tekens en de 10 Planeet-krach-ten), en de analogiën met de korresonderende mensentypes te leggen

  • voorbeelden waarbij dit reeds geheel of gedeeltelijk werden uitgewerkt, zoals bij de Bach Bloesems en in het Homeo-patisch Handboek

  • het doordringen in het wezen van kruid door de sjamaan, door "gesprekken" met de plant, of door zijn dromen (=astrale reizen)
De synthese van de informatie van deze bronnen, bestaat eruit daar een coherent verhaal uit te desti-leren