Art 13
Paardebloem (Taraxum)

Paardebloem is een pionier die zich OVERAL thuis voelt: op akkerland, in de tuin en moestuin, op ruigten en bouwland, op grasland en langs banen, ja zelfs in de stad of tussen stenen. Overal waar maar een morzel grond is, is hij in staat met zijn bladrozet en zijn lange penwortel een plaats op te eisen. Hij zegt "Hier ben ik!" en ook "Hier blijf ik!". Gebruik paardebloem-extrakt dus als je een plaats moet innemen in een lange rij, bij een examen of een proef wanneer je het moet opnemen tegen een horde konkurrenten. Je bent niet minder dan de anderen, dus je hebt het "geboorterecht" om hier en nu te zijn. Dit heeft te maken met de eerste chakra en de assertiviteit om "zijn manne-tje te staan". Men laat niet over zich lopen, men laat zich niet wegdrummen, men loopt niet angstig weg.

Het verhaal gaat verder: "Hier blijf ik, ongeacht al je pogingen om mij weg te krijgen, of te vernietigen." Probeert men Paardebloem zijn bladeren weg te snijden, hem uit te trekken, te verbranden of te vergiftigen: "I will survive!"

Probeert men alle paardebloemen uit zijn tuin systematies weg te stekken, dan komt alras een legertje zaden met pluisjes van elders aangewaaid om je tuin weer te bezetten: "I'll be back!" Het is hierbij niet zozeer kwestie dat de Paardebloem een hardnekkig "onkruid" is, dan wel dat hij zich buitengewoon goed op een plaats kan verankeren (zie hiernaast). Naar analogie met de mens heeft dit te maken met de eerste en tweede chakra: respect. vrede hebben met wie men is, en vrede hebben met wat men "heeft". In een tijd dat iedereen meer wil hebben, zijn er maar weinig mensen die tevreden zijn met hoe zij eruit zien, en met waar en hoe zij leven.

De Paardebloem-energie leert van zich overal thuis te voelen en tevreden te zijn met wat men heeft. Paardebloem is een pragmatist, die het beste probeert te maken van de situatie en de omstandigheden waarmee hij te ma-ken krijgt. En hij is erg succesvol daarin.

ASTROLOGIES zijn de Planeet-kracht Mars en het Element Aarde in de Paardebloem aanwezig: een kombinatie die de Paardebloem zijn speci-fieke kwaliteiten en geneeskracht verleent. Paardebloem wordt gebruikt bij een voorjaarsreiniging: hij bevat bitterstof (taraxine) en choline die de klierfunkties stimuleren; de bloedvaten verwijden en schoon maken; lever, gal en alvleesklier stimuleren; de nieren aanzet tot afwatering (pissenlit)....Het is kortom een tonicum voor het gehele lichaam. De soortnaam officinale wijst erop dat zijn geneeskracht sedert ousher officieëel werd erkend.

Bijgevolg is het als COMPLEMENTAIR KRUID te gebruiken voor het mensentype dat inkarnatie-problemen heeft: mensen die onrustig zijn, het moeilijk hebben om zich aan een plaats en mensen te hechten, en vanuit hun onrust voortdurend naar andere plaatsen trekken. Of mensen die ontevreden zijn met zichzelf en wat zij hebben; altijd naar anderen opkijken die "meer hebben en het beter stellen". Zich verbeteren mag en kan, maar is een proces waarbij men benut wat aanwezig is. Paardebloem toont hoe men dit proces moet aanvangen en doorvoeren.

Als ANALOOG KRUID past het bij van aard erg aktieve en werklus-tige types, die "teveel hooi op hun vork nemen" en daardoor allerlei verontrei-nigingen krijgen door verstoppingen en blokkades. Trop is teveel! Afvalstoffen die niet op tijd uit het lichaam worden gehaald, gaan zich vast-zetten(!). Of dit nu galstenen in de gal is, urinezuur in de gewrichten bij reu-ma, gistingen en verstopping in de darmen, verstopping van de milt, eczema op de huid, of simpelweg vet in de vetweefsels.

De naam "Paardebloem" wijst op de voorkeur van paarden voor deze plant, maar ook konijnen en andere dieren eten de bladeren graag. De mens kan ze ook eten, maar dan (zoals bij witlof) "gebleekte" bladeren die minder bitter zijn (molsla). Gemakkelijker is van het sap ervan te persen in kombinatie met andere kruiden bij een voorjaarskuur; of de tinctuur te gebruiken. Paarde-bloem als paardemiddel: een extrakt dat het hele gestel "door de bezem haalt" en alle afval opruimt.

Ter afsluiting vier foto's die duidelijk maken welk een sterke pionier en straf-fe gast Paardebloem wel is: hij kan midden in beton en steen groeien en bloei-en.