Pag4
VOORDRACHTEN

Ik kan voordrachten geven, over ALLE onderwerpen die in de verschillende hoofd-stukken worden aangesneden, en zoals aldaar ook " ter plekke" ook telkens vermeld staat en verduidelijkt wordt. Dat is teveel om in een lijst te beginnen op te sommen.

Naargelang de interesse kan ik hierbij wel een welbepaald thema algemeen behan-delen, of over een bijzonder deelaspect spreken. Zo kan ik bijvoorbeeld een alge-mene voordracht over het paranormale geven, of het hebben over de telepathie of over de intuïtie in het bijzonder. Zo kan ik bijvoorbeeld spreken over de algemene principes van de astrologie, of een specifiek Planeetaspekt of één bepaald Teken van de Dierenriem behandelen. Zo kan ik het hebben over de geneeskracht van kruiden in het algemeen, of de specifieke kruiden voor één bepaalde kwaal (bijvoorbeeld kruiden voor de nieren, voor de longen,...) uit de doeken doen.

De meeste paranormaal begaafde mensen zijn doorgaans gevoelsmensen, die in de eerste plaats hun specifieke gave gewoon proberen te gebruiken. Coherent uitleggen hoe hun gave precies werkt, is vaak “hun ding” niet, of iets waarin ze maar matig zijn geïnteresseerd (vaak ook uit hun ervaring dat ze hierdoor in polemieken belanden). Persoonlijk ben ik van aard echter wél sterk mentaal, en heb ik een geheel ànder parcours gevolgd: een wetenschappelijke carrière lag aanvankelijk in het vooruit-zicht, en ik heb steeds veel nagedacht over de dingen des levens. In die mate, dat ik me soms als helderdenkende of als “holisties wetenschapper” profileer. In ieder geval ben ik wél in staat hierdoor helder te formuleren en uit te leggen hoe die “ande-re kant” dan werkt, en hoe die andere realiteit in elkaar steekt. Ik beschouw mezelf als een weldenkend en intelligent persoon, uit wiens mond je niet het soort onzin zult horen, dat je vaak bij zowel voorstanders als bij tegenstanders van het paranor-male kunt horen.

Aldus heb ik mijn website opgevat, en aldus pak ik ook mijn voordrachten aan.

Ik ben een onderzoeker van de realiteit, en, zoals ik in het begin van mijn website heb gezet, een no-nonsense-man. Als Waterman ben ik op zoek naar waarheid, en niet naar erkenning, aanzien, of succes als dusdanig. Verwacht dus van mij geen show à la Rasti Rostelli of een paranormale "scéance". Ik werk sober: ik leg uit, ver-duidelijk met voorbeelden en ervaringen uit mijn praktijk en beantwoord vragen.

Wat de konkrete afspraken betreft, geef ik geen voordrachten “op het nippertje”, en leg me ook niet twee jaren van tevoren vast. Afspraken voor een voordracht dienen met andere woorden op een redelijke termijn te gebeuren. Een andere bijzonderheid is dat ik geen auto bezit, en dus wel met het openbaar vervoer kan komen, maar bijna altijd moet teruggebracht worden (of dat men voor overnachting moet zorgen). Ik ben betaalbaar, en pas mij in mijn financiële eisen -in de mate van het redelijke- aan, aan de mogelijkheden van de vereniging die wenst een voordracht door mij te laten geven.