Loofbomen

Wat je op het Net daaronder zult vinden, zijn doorgaans gewoon op-sommingen van wetenswaardighe-den. Ik wil de waarde van deze laat-ste niet in twijfel trekken, wel de authenticiteit van gewoon overgeno-men "informatie" waarin weinig denkwerk en inzichten zitten.

Wat je HIER vindt, is wél het resul-taat van oorspronkelijk denk-en me-ditatiewerk. Het is van toepassing op wat hier op eigen bodem leeft.

Intuïtie begint steeds met de toepas-sing voor de eigen leefsituatie. Deze bomen zijn weliswaar bekend, maar tegelijk ongekend; als buren die men eigenlijk niet echt kent. Leer ze beter kennen, en vooral: zoek hen op, spreek tegen hen, koester hen. Beter een nabije boom als buur dan een nobele onbekende naast je deur.

De verschillende boom-soorten heb-ben elk hun eigen karakter en eigen-schappen. Klik op het blad van hij of zij die je beter wil leren kennen.