Naaldbomen

Doorgaans associeëert men naald-bomen maar met 3 zaken: met haag-planten omdat ze het hele jaar groen blijven; met de papier-industrie en het maken van palen; en met Kerst-dag (denneboom=spar). Aldus wordt louter het prakties nut van die bomen bekeken, terwijl het vaak soorten zijn met een rijke geschie-denis en een interessant verhaal.

Daarom zijn deze bomen weliswaar bekend, maar tegelijk ongekend; als buren die men eigenlijk niet echt kent. En ook niet geliefd, want in tuinen worden zij het eerst gekapt omdat ze vaak niet "inheems" van oorsprong zijn. Terwijl ze juist erg waardevol zijn door hun vermogen daar te kunnen groeien waar loof-bomen dat vaak niét kunnen (droog-te, koude, hoogte).

Leer ze beter ken-nen, en vooral: zoek hen op, spreek tegen hen, koester hen. Beter een nabije boom als buur dan een nobele onbekende naast je deur. De verschillende boom-soorten hebben elk hun eigen karakter en eigenschappen. Klik op het blad van hij of zij die je beter wil leren kennen.